24. – 25. august Woodenergy & Cleantech projektimeeskond Rootsis, Linköpingis

Taas pakkis Energiaklassi meeskond kohvrid, et sõita külla Woodenergy & Cleantech projekti peapartnerile Rootsi, Linköpingisse.

Toimusid mitmed väiksemad kohtumised, näiteks kommunikatsiooniinimeste koosolek ning projekti juhtgrupi kokkusaamine.

Olulisim oli aga 24. augustil toimunud turuseire alane nõupidamine, millest ka väike ülevaade:

hommikupoolikul oli sissejuhatuseks kolm ettekannet teemadel:
1. Puiduturu ja hindade kohta Euroopa vaatevinklist – Erik Axelsson, Profu Göteborg AB – turuuuringute firma.
2. Puidu, kui kütuse hankimisel tekkivad kliima- ja keskkonnaküsimused -Hillevi Eriksson, Rootsi metsaagentuur.
3. Omavalitsuste arengukavad – mida neilt oodata? Rootsi Energiaagentuur
Peale ettekandeid arutati puiduturu-seire alaste juhiste koostamist. Kõige olulisem asi, millest juhiste koostamisel lähtuma hakatakse, on sihtgrupi määramine. Sihtgrupiks võeti omavaltsuste administratsioon. Sellest lähtuvalt on juhised üldisemad, kui seda oleks planeeringute koostajatele suunatud juhised. Juhiste üheks osaks saab olema checklist, ehk kontrollnimekiri. Turgu mõjutavad faktorid on üldine hinnatase, kliima, regulatsioonid. Kusjuures regioonide regulatsioonid on erinevad ja mõjutavad turgu üpris palju. Näiteks Rootsi energiasertifikaadid omavad hindadele suurt mõju.
Rootsis on juba hetkel ka prügi kui kütuse kasutamine mõjutajaks puiduturul. Samuti küsimused nagu : Kas kasutada kändusid kütusena? Kuidas mõjutab hindu kohalike kütuste kasutamise osakaalu suurenemine? Imporditud ja exporditud energiakandjate mõju?
Üks probleem, mida Läti ja Eesti partnerid välja tõid, et erametsaomanikud pole tihti huvitatud raiest ja puidu müügist, mille tõttu ka paljud metsad ületavad raievanust. Turu ja regionaalse arengu stsenaariumitel on nurgakivid, mille ümber stsenaarium keerleb nagu näiteks: 1) odav energia 2) ainult taastuvenergia 3) Energiatarbe alanemine.
Ühiselt jõuti järeldusele, et koostatavad juhised peavad toetama edasisi pilootprojekte.

Osalesid: Johan Palm – Östergötlandi Maakonna Nõukogust , Emilien Saindon – Ida-Rootsi Energiaagentuurist, Alo Allik – Eesti Maaülikoolist, Priit Pikk – Eesti Maaülikoolist, Indrek Jakobson – Erametsakeskusest, Gatis Teteris – Vidzeme Planeerimisregioonist, Dagnija Blumberga – Uuringufirmast Ekodoma, Marika Roša – Ekodoma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>