30. ja 31. oktoober toimus Woodenergy projekti lõpukonverents

Esimesel päeval vaadati alustuseks projekti filmi „Towards the Cleantech“ mis rääkis sellest kuidas läbi puiduenergia kasutamise saab ühiskond muutuda keskkonnasõbralikumaks. Filmis olid intervjuud kõigi projektis osalenud regioonide taastuvenergia- ja metsandusvaldkonna võtmeisikute poolt. Pärast filmivaatamist pidas puiduenergia ekspert Ülo Kask loengu valdkonna arengutest ja headest näidetest Kesk-Läänemere regioonis.

Päeva teises pooles käidi head praktilist näidet kohapeal vaatamas. Külastati Helme Energia OÜ koostootmisjaama Tõrva linna lähedal Patkülas. Koostootmisjaamas toodetakse elektrit jaotusvõrgu tarbeks ning Helme Graanuli tarbeks elektrit ja soojust. Helme Graanuli tehas omakorda kuivatab puitu ning toodab sellest pelleteid. Tooraineks on ümarpalk ja raidmetest tehtud puiduhake, mis pärineb lähiregioonist. Kuna tehas asub Eesti ja Läti piirile üpris lähedal, siis tasub toorainet ka lätimaalt tuua. Kuigi projekti vältel on inimestele juba väga erinevaid puiduenergia tehnoolgiaid tutvustatud, siis pelletiseerimispresside nägemine oli peaaegu kõigile osalejatele esimene kogemus. Üks trummelpress oli remondi tarbeks lahti võetud ja tänu sellele said huvilised tehnoloogiast päris hea aimduse.

Teisel päeval tutvustasid kõik kuus projektipartnerit viimase kahe aasta jooksul tehtud tööd ja saavutusi. Oma vaatepunkti esitas ka projekti hindav välisvaatleja. Samuti valmistuti tulevikuks – keskenduti nii projekti edukale lõpetamisele, kui ka edasisele ühisele koostööle ja projektide taotlemisele.

Alo Allik

Trummel-pelletiseerimine

Helme Graanul OÜ

Projektikogemuste esitlus

Tulevaste projektide arutelu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>