Eesti Elektroenergeetika Seltsi erialapäeval

2. detsembril 2011 toimus Tallinnas Eesti Elektroenergeetika Seltsi erialapäev, millest võtsid Eesti Maaülikooli poolt osa Prof. Andres Annuk ning Energiaklassi spetsialistid Alo Allik ja Jaanus Uiga.

Erialapäeval esinesid ettekannetega Eesti Energia ning selle tütarettevõtete esindajad.

Ettekannetes kajastati investeeringute mahtusid pingekvaliteedi ja varustuskindluse parendamiseks, rekonstrueeritud on nii kõrge-, kesk- kui ka madalpingeliine ja õhuliine asendatakse järjepidevalt kaabelliinide vastu. Investeeringutes on olulisel kohal Estlink 2 merekaabli ehitamine Eesti ja Soome vahele. Projekti keerukust näitab kasvõi see, et paigaldatav kaabel kaalub 75 kilogrammi meetri kohta ning üle lahe vedamisel ristub ta 22 kommunikatsiooniliiniga, teiste seas Nordstreami gaasijuhtmega.

Lisaks elektroenergeetikale tegeleb Eesti Energia aktiivselt põlevkiviõli
temaatikaga. Nimelt on Eesti Energia ambitsiooniks püstitada 3 Enefit
tehnoloogial põhinevat põlevkiviõli tootmise jaama, mille täielikul tööle
hakkamisel suudetaks toota 20000 liitrit põlevkiviõli päevas. Selliste
mahtude juures muutub majanduslikult mõislikuks põlevkiviõlist
diiselkütuse tootmine. Kogused olevat piisavalt suured, et Eesti
vedelkütusevajadus rahuldada. Huvi pakub veel asjaolu, et Elering plaanib
püstitada avariireservjaama, mille südameks on 27 diiselmootorit, igaüks
10MW võimsusega. Õlitööstus ja diislil põhinev reservjaam – kokkusattumus
või mitte? Reservjaama kasuteguriks loodetakse saavutada 40% ning jaam
peab hiljemalt 15 minuti jooksul saavutama oma täisvõimsuse.

Päeva lõpetuseks oli tuuleenergeetika kitsaskohtadele viitav ettekanne
Rein Oidrami poolt, nimelt esitles ta arvutuslikku olukorda, kui Eestisse
paigaldatud tuulikute kogu nimivõimsus küüniks 1000MW-ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>