Eesti esimene päikeseenergia õppeaine

Päikeseenergia kasutamise kursusel õppivad tudengid külastasid Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) vaatlusjaama Tõraveres, kus mõõdetakse päikeseenergia kiirgust mitmel erineval viisil, mida tuleb päikesepaneelide planeerimisel arvestada, et võimalikult palju energiat päikeselt salvestada ning meie majapidamisse sellest elektri- ja soojusenergiat toota. 

Rahvusvahelise Public Energy Alternatives (PEA) projekti ja Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi Energiaklassi koostööl on avatud uus vabaaine „Päikeseenergia kasutusvõimalused“. Õppeaine eesmärk on õpetada tudengeid päikeseenergia potentsiaali energeetikas ära kasutama. Kuna päikseenergiast elektri ja soojuse tootmine kogub Euroopas  aina hoogu, siis on Eestis viimane aeg seda ainet ka õpetama hakata, et meie energeetikatudengid püsiksid konkurentsis. Õnneks on selline võimalus tekkinud tänu EMÜ doktorandi Priit Pika õpingutele Saksamaal Stralsundi ülikoolis ja taastuvenergiaseadmete igapäevase kasutamise kogemustele.

Õppeaine läbiviimisel ei ole oluline ainult seadmete energeetilise tootlikkuse arvutamise, vaid ka päikeselt tuleva energia arvestamise oskus. Sellest tulenevalt peab arvestama Maa pöörlemist ja asendit Päikese suhtes, millest päikesepaneelide ja soojakollektorite tootlikus väga palju oleneb.

Kuna õppeaine tudengite seas suurt huvi tekitanud on, ei mahu paljud soovijad sel semestril osalema. Kursusel saab osaleda vaid kümme tudengit, sest siis on õppejõul võimalik õhutada diskussiooni ja demonstreerida keerulisi lahenduskäike. Samuti tutvutakse erinevate modelleerimisprogrammidega ja käiakse ekskursioonidel. Lisaks Tõraverele on plaan külastada  Sõmerpalu päikeseenergiaparki, kus Päikese liikumist arvestav automatiseeritud süsteem toodab päikesepaneelide abil elektrienergiat. Kursus toimub ka järgmisel sügissemestril. Tudengid, olge valvsad registreeruma, sest kohti jätkub vaid kõige kiirematele.

Lisaks loengule Eesti Maaülikoolis on Energiaklassi esindajal Priit Pikal üle-eestilise energiasäästunädala Energiatark (7. – 11. november) raames plaan rääkida päikseenergia kasutamisest Tartu piirkonna koolides. Külastuse eesmärk on teavitada tulevasi tudengeid taastuvenergia võimalustest ja tekitada huvi teaduse ning Eesti Maaülikoolis õppimise vastu.

 

Pilt 1 – Päikeseenergia esimene loeng 07.september.

Pilt 2 – Ain Kallas jagas ilmajaamas selgitusi päikese energiakasutuse tudengitele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>