Energiatõhusus linnavalitsuse abiga

Eesti Korteriühistute Liidu eestvedamisel toimus 9.detsembril Tallinnas Radissoni hotellis  Linnamajanduse energiasäästiku planeerimise seminar. Kokkusaamise sõnum oli muuta linnas olevad hooned energiatõhusamaks, kus renoveerimist vajavad hooned sobiks hästi ka linna keskkonda. Arhitektide sõnul vaadatakse hoone renoveerimisel väga palju homsesse päeva, et sooja hinna vastu võidelda, aga pikemas perspektiivis tuleks vaadata ka üldist linnakeskkonna pilti ja hoone ümber asuvat roheala, kus inimesed väga tahaksid olla ja sellest tulevalt tõuseb ka piirkonna väärtus. Samuti ei jäetud puutumata transpordi korraldus (jalgrataste populariseerimine ja autode tõrjumine kesklinnast) ja keskkatlamajade üleviimine puiduküttele.

Rakvere linna näitel seletati lahti, et kuidas linn peaks  ja saab aidata linnas asuvate hoonete energiatõhusamaks muutmisega. Näiteks korraldas antud linn konkursi, kus koostati 6 tüüpkorterile projektlahendused. Korteriühistutel on olemas nüüd projektid, mida nad enda hoone tingimustele saavad kujundada ja renoveerima hakata. Lisaks Rakvere arhitektidele ja linnapeale esinesid ka KredEx ,Arhitektide liit ja energiaaudiitor, kes rääkisid enda valdkonna võimalustest energiatõhusate planeerimiste ellu viimiseks.

Kui linn pöörab väga palju tähelepanu linna rohelisele arendamisele, siis küll elanikkond ka sellega tasapisi kaasa tuleb. Infot Rakvere linna säästva energia kavast saab siit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>