Grüne-Fee külastus

Kolmapäeval 11.04.2012 külastati Grüne Fee-d, ilmselt Eestis suuruselt 3. põllumajanduslikku tootmisettevõtet.

Aga külastamise põhieesmärgiks ei olnud mitte kurke, salateid ning maitserohelisi vaatama minna, vaid uurida, kuidas toimib ettevõtte ülisuure energiavajaduse rahuldamine.

Teatavasti kasutab ettevõte kaht maagaasil töötavat generaatormootorit, mis lisaks soojusenergiale toodavad ka ligi 41% elektrienergiat. Selgus, et maagaasi hinna pideva kasvu tõttu ei käita ettevõte maagaasigeneraatoreid hetkedel, kui mõne muu energiaallika kasutamine on otstarbekam (Näiteks ostetakse soojusenergiat ka kõrvalpaiknevast Fortumi koostootmisjaamast). Toodetavast elektrienergiast ei kasvuhooneid valgustavate naatriumlampide käitamiseks piisa sageli ka tiputoodangute ajal ning seetõttu ollakse üks Lõuna-Eesti suurimaid elektrienergia tarbijaid. Järelikult ei toimu ka erilist elektrienergia võrku müümist.

Hetkel kasutusel olevatest seadmetest veel niipalju, et kuivõrd antud seadmed on pärit USA-st, siis ei teosta suuremaid hooldustöid (toimuvad vastavalt töötundidele) mitte ettevõtte oma tehnikud, vaid allhankefirma. Põhjuseks asjaolu, et vajalike tööriistade (kuivõrd need peavad olema tollmõõdus) ostmine on liialt kulukas.

 

Tulevikuperspektiivina nähakse maagaasi kasutamise jätku, kuid koostootmisseadmed loodetakse välja vahetada tõhusamate vastu, mille toodangust oleks juba ligi 50% elektrienergia. Arvestades, et iga praeguste seadmete täishooldus läheb maksma pea poole seadmete algmaksumusest, tundub võimalus, et 5…10 aasta jooksul need ka välja vahetatakse, täiesti reaalne.

 

Jaanus Uiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>