Jätkusuutlik planeerimine mägipiirkondades

13.- 25. mai toimus  Innsbuckis, Austrias magistrantidele 2-nädalane intensiivkursus jätkusuutlikust keskkonna majandamise mägipiirkonnas.

Kogu koolituse põhiteema oli läbi loengute, ekskursioonide ja grupitööde õppida tundma, mis on mägipiirkondade probleemid ja kuidas neid tuleks lahendada. Probleeme ja lahendusi peaks vaatama nii, et need arvestaks kohalikku kogukonna sotsiaalset-, majanduslikku- ja kohaliku piirkonna looduslikku mitmekesisuse arengut. Iga valdkonna paremaks jälgimiseks tuleks paika panna indikaatorid, mis jälgiks paralleelselt kõigi kolme valdkonna arengut.

Austria on eeskujulikult väga tugeval positsioonil keskmise elukvaliteedi, taastuvenergia kasutuse ning on tuntud parima mäesuusatamise piirkonnana, aga igal heal asjal on ka teine pool. Hüdroelektrienergia tammid, mis ujutavad üle palju looduslikke piirkondasid ja häiritakse perioodiliste tammi avanemistega väga tugevalt jõgede elukeskkonna mitmekesisuse arengut. Mitteloodusliku lume kasutamiseks suusakuurortides kasutatakse  kohalikest järvedest pärit vett suurtes kogustes, kahjuks mõjutab see tohutult veekogude looduslikku mitmekesisust. Samuti on suvel mägipiirkondade visuaalne külg kole ja töötus väljaspool suusahooaega kõrge. Tuulegeneraatorid, mille paigaldamine mägede tippu ja ühendamine elektrivõrguga on väga pika tasuvusajaga ning teadmata on mõju lindude rännakule.

Enne iga suure otsuse tegemist tuleb olukorda põhjalikult kõigi osapooltega ja spetsialistidega arutada ja kõiki riske analüüsida. Õppida võimalikult palju teistelt piirkondadelt, kes on suured otsused juba üle elanud. Lõpuks tuleks enda otsuse tulemusi jälgida, et kuidas uued muutused mõjutavad looduslikku, majanduslikku ja kohaliku kogukonna arengut.

Kursus oli organiseeritud Innsbrucki ülikooli rahvusvaheliste suhete osakonna poolt, kus oli tudengeid ja õppejõude Austriast, Itaaliast, Hispaaniast, Slovakkiast, Šotimaalt, Bulgaariast, Saksmaalt ja Eestist.

 

Tiit Pikk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>