Kontroller

Talitlushäired päikesekütte kombisüsteemides on tihti põhjustatud halvasti seadistatud kontrolleri parameetrite tõttu. Põhjus selleks on tavaliselt vähene või olematu käsiraamatute olemas olu. Kontroller tuleb seadistada konkreetse kombisüsteemi tingimusi arvestades. Seda peaks tegema professionaalne inimene, kes seejärel õpetab süsteemi seadistama omaniku või selle operaatori ning seletab, kuidas kombisüsteem töötab. Kui kõik on valmis, siis kõik kontrolleri parameeterid ja väljundid tuleb üle vaadata esialgse süsteemi kasutamise käigus. Esialgse kasutamise ajal on kontroller tavaliselt seatud „manuaalsele töörežiimile“. Hiljem seadistatakse kontroller ümber „automaatsele režiimile“.

Harilik lahendus kütteveepealevoolu temperatuuride vähendamiseks on kontroller. See jälgib ümberkaudset ja ruumisisest temperatuuri (või mõlemat) ning reguleerib pealevoolu temperatuuri segamisventiili abil või mõningatel juhtudel salvestuspaagi temperatuuri muutmise abil. Veel parem on kontroller, mis lülitab välja küttesüsteemi pumba, kui ruumi temperatuur kerkib salvestuspaagi seadistatud tasemest kõrgemale.

Tavaliseks veaks on see, et salvestuspaagi ringluspumba töö on seatud sõltuma ümbritseva keskkonna temperatuurist paralleelselt kütteringi pumbaga. See tähendab, et kui küttesüsteemi pump ei tööta, kuna temperatuur on soojaveemahutis piisavalt kõrge, võib soojaveekollektori ringluspump ikkagi töötada, kui ümbritseva keskkonna temperatuur jääb alla teatavat piiri. Sellisel viisil võetakse mahutist energiat ja hajutatakse läbi salvestuspaagi või torude kadude kaudu ümbritsevasse keskkonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>