Torustik

  • Et süsteem oleks üldiselt tõhus, on oluliseks küttesüsteemi ringluse madalad temperatuurid. See kahandab torustiku ja mahutikadusid, tõstab eriti kondenseerimissalvestuspaakide tõhusust ja võib pikendada salvestupaagi kasutusaega madalate fikseeritud temperatuuride korral.
  • Ühetorusüsteemides on temperatuurid tavaliselt kõrgemad kui kahetorusüsteemides. Ühetorusüsteemiga võib olla raske tagasivoolu temperatuuri alandada ja on väga oluline voolu ringluses õigesti  reguleerida ja alandada voolu temperatuuri nii palju kui võimalik. Seepärast ei ole seda tüüpi küttesüsteem päikeseküttesüsteemide jaoks soovitatav.
  • Teine võimalus kindlustada madal tagasivoolu temperatuur on paigutada iga korteri tagasivoolutoru äravooluava külge termoventiil.
  • Teoreetiliselt ei ole tagasivoolu temperatuur radiaatoritel, mille sisselaskeava juures on reguleeriv termoventiil, kõrgem kui voolu temperatuur on kahetorulises süsteemis kõrge.
  • Piisav arv kontrollventiile ja nende õige toimimine. Valesti paigaldatud kontrollventiilid võivad põhjustada ebaõigeid pealevoolusid või isegi blokeerida toru.
  • Jälgida segamisventiilide temperatuuri seadistusi
  • Kollektorite torustik on sageli termiliselt eraldamata. Need toimivad nagu soojusvahetid voolu ja tagasivoolu torustikes. See viib ka kõrgemate tagasivoolu temperatuurideni. Päikeseküttesüsteemides peavad kollektorid alati olema termiliselt eraldatud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>