Pidev rahvusvaheline ülikoolide vaheline suhtlemine viib üksteist edasi.

 Energiaklassil käis külas 21.03-23.03.2012 Lahti kõrgkooli esindajad Professor Silja Kostia ja  PEA projekti Soome poolne esindaja Jussi Leppänen. Eelmisel aastal osalesid Energiaklassi esindajad Lahti kõrgkooli külastusel (energiaklassi blog: EMÜ külastus Soome) ja sellest tulenevalt oli soome partnerite huvi seda suurem ka Eesti Maaülikooli tegemistega ning suundadega tutvuda.

Külastuse eesmärk oli tutvustada Soome kõrgkooli uut magistri keskkonna jätkusuutliku planeerimise õppeprogrammi, et kaasata rahvusvahelisse koostöösse Eesti Maaülikooli tudengeid ja õppejõude. Kokkuvõttes panime paika koostöös välissuhete osakonna juhi Küllikesega, keskkonnainstituudi professori Valdo Kuusemetsaga  ja Lahti kõrgkooli vahel järgmised sammud, kuidas koostööd hakata ellu viima ja tudengid saaksid lihtsamalt kõrgkoolide vahelistes keskkonna planeerimise programmides osaleda.

Samuti oli väga oluliseks kohtumise osaks PEA (Public Energy Alternatives) projekt, mille toel soomlaste külastus ka teoaks sai, et energiastrateegia ja energiamajanduse planeerimise üheskoos oleks võimalik rohkem ära teha. Mõlemad osapooled tunnistasid, et õppida üksteiselt on palju ja igasugused rahvusvahelised kontaktid on kogemuste vahetamiseks üliolulised. Piirkonna energiaplaneerimise protsessis tuleb jälgida lisaks piirkonna energia majanduslikele probleemidele ka sotsiaalset ja keskkonna tegurid, mida omavalitsused ei taha väga järgida.  Sellest tulenevalt tulev see väga tugevalt sisse planeerida piirkonna energiakavade tegevuskavade koostamisel, mis hetkel läbi PEA projekti Lahti piirkonnale ja Võru Maakonnale kokku pannaks. Luuakse tegevuste ahel, mis aitab suurendada taastuvenergia osakaalu energiatootmises.

Lisaks toimusid kahe päeva jooksul toimus külastused Eesti Maaülikooli erinevatesse laboritesse. Alustati Maaülikooli  piimatehnoloogia laborist, kus kirjeldati erinevaid uurimise protsesse ja mis on viimased peamised teadustegevused. Teise labori külastusel Erki Jõgi tutvustas biogaasi labori põhitegevusi ja uurimissuundasidi. Hea võimalus oli külastada ka maaehitus instituudi katse majasid, Märt Miljani tutvustamisel, mis on senised looduslike materjalide soojaläbilaskvuse mõõtmise tulemused ja kogemusi katsemajade ülesehitamisel.

Kokkuvõttes jäid Soome külalised Maaülikooli instituutide tegemistega väga rahule ning kindlasti kuuleb Lahti ja EMÜ kõrgkoolide vahelistest koostööst veel edaspidigi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>