Võrumaa energiastrateegia arengukoosolek kõigi kohalike tegijatega

9. märtsil toimus Võrumaa energiamajanduse strateegia 2012…2022 visiooniseminar, mille eesmärgiks oli saada Võrumaa elanikepoolseid sisendeid energeetikaga seonduvate strateegiliste sisendite paika seadmisel.

Seminaril osalesid nii Võru maavanem, strateegiat koostama hakkava ettevõtte esindajad Ülo Kask ja Mihkel Laan (OÜ Cumulus Consulting) kui ka energiastrateegia alusuuringu koostaja Martin Kikas.  Selgus, et 53% energiast tarbitakse Võrumaal soojusenergia näol. Mootorikütuste ja elektrienergia näitajad olid vastavalt 29% ja 18%, kusjuures kaugküte moodustas ainult 19,5% soojusenergiatarbest. Siiski on Võrumaa näol tegemist taastuvenergia lembelise maakonnaga, sest 80% soojusenergiast toodetakse seal taastuvenergiallikatest.


Seminari teises pooles said kõik osalejad kirja panna oma mõtteid ja ideid, millest Võrumaa peaks energiastrateegia loomisel lähtuma. Soovitati nii väiketaastuvenergiaseadmete propageerimist kui ka koostootmisjaamade ehitust. Kõik ideed kirjutati paberile üles ning nende baasil hakatakse nüüd Võruma energeetilise arengu visiooni paika seadma. Kes veel tahab oma ideid esitada, siis nüüd on viimane võimalus!

Jaanus Uiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>