Untitled document

Energiaklassi peamised tegevusalad Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis:

Integreeritud taastuvenergia süsteemide integreerimine vastavalt süsteemide vajadustele, ressurssidele ja süsteemi asukohale.

Energiastrateegia arengukavade meetodite uurimine ja uuenduste väljatöötamine.

Ühiskondlike hoonete energiakasutuse rakendus- ja teadusuuringud

Kõigi nende teemade raames kaasame erialaspetsialiste ning leiame kokkupuutepunkte tudengite arendamiseks professionaalide abil!