Eesti (Estonian)English

Print this page

Integreeritud taastuvenergia süsteemidUntitled document

Energiatootmise süsteemid, kus energiatootmine toimub määratud piirkonnas erinevate taastuvenergiatehnoloogiate abil hajali.

Võtmeprobleemid

  • energiavarustatuse tagamine
  • tipuvõimsuste katmine ja alandamine
  • taastuvenergia osa suurendamine 100%ni
  • energiasalvestamise maksumuse vähendamine

Projektid taastuvenergeetika vallas

  1. Soojaveekollektor süsteemide dimensioneerimine vastavalt standarditele
  2. Nullenergia-tänavavalgustus Rõuges

Rõuge aleviku tänavavalgustuse nullenergiapostide paigutuse planeerimine, tootlikkuse modelleerimine

Päikesepaneelide katsestendi planeerimine, ehitus ja paigaldamine

Päikesepaneelide konstruktsioon

Tehnikainstituudi või lähedalasuva hoone katusele planeeritakse paigaldada katsestend erinevate päikesepaneelide võrdlemiseks ning erinevate lahenduste testimiseks.

Projekti toetavad erainvestorid, kes on huvitatud päikesesüsteemide uurimisest ning pilootprojektide teostamisest innovatsiooniosakute kaudu.

Katsestendi ehitamiseks oodatakse samuti tudengite aktiivset osavõttu ning pealehakkamist!