Eesti (Estonian)English

Print this page

Wood Energy and Cleantech projekti tulemusedUntitled document

Raportid

Äriplaan Hiiumaa koostootmisjaama majanduslikud aspektid by 
Ülo Kask, Triin Aavik (2012)

Solid biomass survey and selection of suitable technologies in Hiiumaa by
Priit Pikk - Estonian University of Life Sciences (2012)

Comparison of Wood Fueled District Heating in the Regions of Östergötland (SE), Tartu (EE) and Vidzeme (LV) by Alo Allik - Estonian University of Life Sciences, Johan Niskanen - East Sweden Energy Agency, Marika Roša - SIA Ekodoma, Latvia (2011)

Technology Study Tartu, Estonia by Estonian University of Life Sciences Institute of Technology (2011)

Technology Study Vidzeme, Latvia by Ekodoma (2011)

Technology Study Östergötland, Sweden by East Sweden Energy Agency (2011)

Market Analysis of Wood Resources for District Heating in the Regions of Östergotland (Sweden), Vidzeme (Latvia) and South-Estonia (Estonia) by Emilien Saindon from East Sweden Energy Agency, Marika Roša from SIA Ekodoma and Priit Pikk from Estonian University of Life Sciences (2011)

Guidelines for Business Intelligence of Wood Fuel in District Heating in the Regions of Östergotland (Sweden), Vidzeme (Latvia) and South-Estonia (Estonia) by Erik Axelsson and Mattias Bisaillon from Profu, Urmo Lehtveer from Hajaenergia labor MTÜ, Priit Pikk from Estonian University of Life Sciences, Emilien Saindon from Energikontoret Östra Götaland AB, Marika Roša from SIA Ekodoma

A Transition from Fossil Fuels to Biofuels - A Case Study of Elva District Heating Network by Jaanus Uiga - Estonian University of Life Sciences (2012)

Case Study of Elva Heat Sector - Environmental and Economic Aspects by OÜ Hendrikson & Ko (2012)

Üleminek fossiilsetelt kütustelt puitkütustele - Elva linna keskküttevõrgu juhtumiuuring Jaanus Uiga (2012)

Elva soojamajanduse juhtumiuuring - keskkonna- ja majanduslikud aspektid Hendrikson & Ko (2012)

Guidelines from the Workpackage Technology and Production (2012)

Viiratsi soojamajanduse tulevikuperspektiivide analüüs Hendrikson & Ko (2012)

 

Presentatsioonid

Elva, 26.04.2012

Transition from Fossil Fuels to Biofuels - A Case Study of Elva District Heating Network by Jaanus Uiga

A Case Study of Elva District Heating Network Environmental Aspects by Jaak Järvekülg (Hendrikson & Ko)

A Case Study of Kisa  - Energy System Modelling and Optimisation by Shahnaz Amiri

VPR System Analysis. Two Case Studies by Marika Rošā and Dagnija Blumberga

Jäneda, 13.09.2012

Transition from Fossil Fuels to Biofuels - A Case Study of Elva District Heating Network by Jaanus Uiga

A Case Study of Elva District Heating Network Environmental Aspects & Cost-Benefit Analysis by Aado Altmets (Hendrikson & Ko)

Case Study of Alūksne District Heating System by Marika Rošā and Dagnija Blumberga

Evaluation of District Heating Alternatives in Beverina Region by Marika Rošā and Dagnija Blumberga

The Benefits of Energy Cooperation between Industries and Utility by Shahnaz Amiri

Case Studies on District Heating - the First Look by Priit Enok

Väljaanded

Puiduenergia - väljaanne metsaomanikele

Results and Findings in the Wood Energy and Cleantech project